Foto: Magnus Aronson

Gudstjänster i Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka står mitt i stan och pekar mot himlen. Varje dag är den öppen att fylla med våra böner, tankar, sånger. Läs mer om gudstjänster i domkyrkan.

Gudstjänsterna i domkyrkan är små och stora – varje dag finns det något: mässor, bönestunder, musik. Domkyrkan är också platsen för många stora högtider i Svenska kyrkan och Uppsala. Ibland fyller vi kyrkan, ibland är vi några stycken som samlas i ett sidokor.

Under hela tiden brinner ljusen i ljusbärarna som en påminnelse om att Gud är här och möter var och en som kommer hit för att fira gudstjänst – i sitt eget hjärta eller tillsammans med andra.

Lars Åstrand
Domkyrkokaplan och församlingsherde
Uppsala domkyrkoförsamling

UPPSALA DOMKYRKAS ÖPPETTIDER

Öppen alla dagar kl 08.00–18.00
När verksamhet pågår kan tillgängligheten vara begränsad.
Har du frågor om tillgänglighet eller verksamhet vid ett visst datum? Ring 018-430 36 30.

Visningsavgift för grupp med egen guide
Uppsala domkyrka har ingen entréavgift. Däremot är det visningsavgift 600 kr för grupp som har med sig egen guide. Visningsavgiften betalas i Katedralbutiken (kort, kontanter eller voucher för faktura).  Om butiken är stängd kan voucher eller kontanter läggas i myntbox utanför butiksdörren.

Information for visitors in English 

Avvikande öppettider
Valborgsmässoafton 30 april och midsommarafton kl 08.00-12.00.