Foto: Patrik Lundin

Gudstjänster

Uppsala domkyrka står mitt i stan och pekar mot himlen. Varje dag är den öppen att fylla med våra böner, tankar, sånger. Läs mer om gudstjänster i domkyrkan.

Gudstjänsterna i domkyrkan är små och stora – varje dag finns det något: mässor, bönestunder, musik. Domkyrkan är också platsen för många stora högtider i Svenska kyrkan och Uppsala. Ibland fyller vi kyrkan, ibland är vi några stycken som samlas i ett sidokor.

Under hela tiden brinner ljusen i ljusbärarna som en påminnelse om att Gud är här och möter var och en som kommer hit för att fira gudstjänst – i sitt eget hjärta eller tillsammans med andra.

Lars Åstrand
Domkyrkokaplan och församlingsherde
Uppsala domkyrkoförsamling

UPPSALA DOMKYRKAS ÖPPETTIDER

Öppen alla dagar kl. 08.00–18.00
Vid gudstjänst, begravning, dop, vigsel och konsert är tillgängligheten begränsad. Under högmässan på söndagar kl. 11.00 - ca 12.30 är inte rundvandring i domkyrkan möjlig. 

Har du frågor om tillgänglighet eller verksamhet vid ett visst datum? Se kalendern nedan där du hittar information om när det är gudstjänst, vigsel, konsert etc. Du kan också ringa  018-430 36 30 för att få information om tillgängligheten. 

Avvikande öppettider
Valborgsmässoafton 30 april och midsommarafton kl. 08.00-12.00. 

 

Öppen själavård
Enskilt drop in-samtal med diakon/präst mån–fre kl. 15.30–17.30 i Mennanders kor. Avvikelser kan förekomma och annonseras i webbkalendern (se nedan).

Bra att veta inför besöket i Uppsala domkyrka

Inför ditt besök

Välkommen till Uppsala domkyrka. Här hittar du den information du behöver inför ditt besök i Uppsala domkyrka.