Uppsala domkyrka förr.
Foto: Henrik Osti

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.

Uppsala domkyrkas torn

118,7 meter höga och med flera klockor. Sveriges största kyrkklocka Storan 7 360 kg tung sitter i det norra tornet.

Uppsala domkyrkas fönster

I domkyrkan finns Sveriges största kyrkfönster. Det är lika stort som en tvårummare.

Uppsala domkyrka i snö

Uppsala domkyrkas mått

Hur höga är domkyrkans tornspiror, hur många kvadratmeter väggmålningar finns det? Här samlar vi all fakta.

Uppsala domkyrkas orglar

Fransk 1800-talsromantik, modernt italienskt orgelbyggande och Sveriges första kororgel - domkyrkans storslagna instrument har många olika pipor i sina register och varje orgel har sin egen klang.

Ängeln på Uppsala domkyrkas tak

Ängeln på Uppsala domkyrkas tak syns över stora delar av Uppsala.

Bilden på en pelare i domkyrkan kan föreställa den franske arkitekten Estienne de Bonnueill.

De som byggde domkyrkan

Arkitekt, mästare och stenhantverkare från Frankrike byggde förmodligen domkyrkan. 1287 skrevs kontrakt med den i Paris bosatte Estienne de Bonnueill.

Besök och visningar

Uppsala domkyrka är en plats där människor i århundraden funnit en plats för stillhet och förundran. Ännu idag kan vi utforska växelspelet mellan ljus och skugga, historia och nutid. Välkommen in.