Foto: Anders Damberg/ Geobild

Eva Spångberg

Hon var en av Sveriges mest betydande moderna kyrkokonstnärer och kallade sig själv förkunnare i trä.

Eva Spångberg (1923–2011) kallade sig själv ”förkunnare i trä” och är en av Sveriges mest kända kyrkokonstnärer i modern tid. Hennes julkrubbor, Mariabilder och andra bibliska motiv finns i kyrkor över hela landet.

På sin gård i Småland byggde Eva Spångberg upp en modell av Jerusalems tempel med figurer som berättar om bibliska händelser som hör ihop med templet.

Tablåer för olika delar av kyrkoåret 

I Uppsala domkyrka är Eva Spångberg representerad med tre olika tablåer som byggs upp i ett av kapellen. Från advent till kyndelsmässodagen visas julkrubban. Under fastan och påsktiden berättar tablån om Jesu lidande, död och uppståndelse. Resten av året visas berättelsen om hur Jesus välsignar barnen.

Läs om fler människor i domkyrkan här

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.