Foto: Anders Tukler

Erik den helige och andra helgon

Uppsala domkyrka uppfördes på den plats där kung Erik Jedvardsson ska ha dödats 1160 enligt legenden. Erik kom att bli Sveriges särskilda skyddshelgon och kallas Erik den helige eller Sankt Erik.

Uppsala domkyrka byggdes när kyrkan i Sverige var romersk-katolsk. Kapellens äldre namn efter olika helgon påminner om detta.

Domkyrkan uppfördes på den plats där kung Erik Jedvardsson ska ha dödats 1160. Erik kom att bli Sveriges särskilda skyddshelgon och kallas Erik den helige eller Sankt Erik. Enligt legenden var han en god kung och troende kristen. Erik for till Finland tillsammans med biskop Henrik för att omvända finnarna till kristendomen.

Överraskades och dödades

När Erik var i Heliga Trefaldighets kyrka i östra Aros (nuvarande Uppsala) för att delta i mässan överraskades han av den danske prinsen Magnus Henriksson. Det blev strid och kung Erik dödades av danskarna. Men på platsen där Erik dog ska mirakel ha skett. En vattenkälla strömmade plötsligt fram och en blind kvinna fick sin syn tillbaka när hon rörde vid kungen.

En kult kring Erik den helige

Snart utvecklades en kult kring Erik den helige och drygt hundra år efter hans död började man bygga den nuvarande domkyrkan nära hans dödsplats. Eriks reliker, ett tjugotal skelettdelar och en begravningskrona, förvaras i ett skrin i Finstakoret. Här kan du läsa mer om undersökningar av Eriksreliken.

Heliga Birgittas föräldrar 

I domkyrkan finns också konkreta minnen av den heliga Birgitta, den första svensk som helgonförklarats av påven. Birgittas föräldrar begravdes i Finstakoret i början av 1300-talet och på deras gravhäll finns den äldsta bilden av Birgitta.

Under medeltiden hade Uppsala domkyrka precis som många andra kyrkor en stor samling reliker av olika helgon. Förutom Eriksrelikerna är en förmodad Kristi korsrelik bevarad i ett altarkors i domkyrkans museum Skattkammaren. Birgittareliken i Finstakoret fick domkyrkan i gåva av Birgittasystrarna i Rom på 1980-talet.

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.