Emanuel Swedenborg

Världsberömd mystiker och vetenskapsman.

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var en av många betydelsefulla vetenskapsmän i 1700-talets Sverige. Så småningom ägnade han sig istället mer åt teosofin, som söker insikt om Guds väsen.

Hans bibeltolkningar och idéer var kontroversiella 

Men Swedenborgs bibeltolkningar och idéer tolererades inte av kyrkan i Sverige och han bodde därför i England långa perioder.

När Emanuel Swedenborg dog begravdes han i Svenska kyrkan i London. Inför rivning av den kyrkobyggnaden flyttades Swedenborgs stoft till Uppsala domkyrka 1908.

Femton år efter Swedenborgs död grundades ett nytt samfund kring hans lära, The New Church (i Sverige: Nya kyrkan).

Läs mer om människor i domkyrkan här

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.