Emanuel Swedenborg

Världsberömd mystiker och vetenskapsman.

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var en av många betydelsefulla vetenskapsmän i 1700-talets Sverige. Så småningom ägnade han sig istället mer åt teosofin, som söker insikt om Guds väsen.

Men Swedenborgs bibeltolkningar och idéer tolererades inte av kyrkan i Sverige och han bodde därför i England långa perioder.

När Emanuel Swedenborg dog begravdes han i Svenska kyrkan i London. Inför rivning av den kyrkobyggnaden flyttades Swedenborgs stoft till Uppsala domkyrka 1908.

Femton år efter Swedenborgs död grundades ett nytt samfund kring hans lära, The New Church (i Sverige: Nya kyrkan).