Foto: Rickard Wolrath/IKON

Donatorer

Donatorer, enskilda människor som skänker pengar, har i alla tider varit viktiga för kyrkans arbete och byggnader.

Påfallande många av dem som gett bidrag till Uppsala domkyrka har varit kvinnor. Det gav dem möjlighet att påverka kyrkorummet: det kunde stå i testamentet vad gåvan skulle användas till.

Kända donationer till domkyrkan är den medeltida guldkalken som skänktes av drottning Kristina på 1600-talet och nu finns i domkyrkans museum Skattkammaren.

Ingeborg, en av änkorna efter hertigarna som dog vid Nyköpings gästabud 1317–1318, gjorde en stor donation till domkyrkan till minne av sin man.

Änkedrottning Hedvig Eleonora skänkte den stora predikstolen till domkyrkan efter stadsbranden 1702.

Märta Lydekadotter (Stratendorp) testamenterade i mitten av 1400-talet bland annat ett rött altarbrun.

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.