Foto: Anders Damberg/Geobild

Uppsala domkyrkas torn

118,7 meter höga och med flera klockor. Sveriges största kyrkklocka Storan sitter i tornet.

Domkyrkan invigdes 1435 men några torn hade den ännu inte. Tornen tog lång tid att bygga. I räkenskaperna från slutet av 1400-talet och början av 1500-talet kan man se att det köptes in mängder av tegel till tornbygget.

Tornen fick kraftiga murar. Nedersta delen av tornväggarna ut mot torget framför domkyrkan är fyra meter tjocka.

Första gången tornen nämns klart och tydligt i källorna är 1563.  Ett sigill visar att efter branden 1572 hade domkyrkan tornspiror som liknar de nutida.

Tornspirorna har skadats och ersatts flera gånger. På 1600-talet hade domkyrkan spiror i nederländsk renässansstil. Efter branden 1702 fick tornen istället låga tornhuvar. De nuvarande spirorna är från restaureringen 1885–1893. De gör tornen 118,7 meter höga.

Domkyrkan hade ett mindre torn eller takryttare över kyrkans mitt redan på 1500-talet. Från branden 1702 och tills de nuvarande spirorna byggdes saknade kyrkan takryttare.

Domkyrkans fem klockor Storan, Thornan, Malman, Massa och Bönan hänger i norra tornet. I det södra finns två mindre klockor som anger tiden varje kvart.

Följ med domkyrkoklockare Oscar Hahne till klockbotten och lär dig mer om klockorna och hur man ringt i dem genom århundradena:

Urverk och urtavlor

I domkyrkans södra torn finns tre urtavlor (väster, söder, öster) och i det norra tornet en tavla (mot norr)

Tornpelles kammare

Tornpelle

Tornpelle kallades den brandvakt som fram till slutet av 1800-talet vakade över Uppsala från domkyrkans