Foto: Johan Nilsson

Uppsala domkyrkas fönster

I domkyrkan finns Sveriges största kyrkfönster. Det är lika stort som en tvårummare.

Många av domkyrkans fönster har kvar sin medeltida storlek och form. De nuvarande glasmålningarna är från renoveringen i slutet av 1800-talet.

En enda skärva av de medeltida glasmålningarna är bevarad. Det är inte dokumenterat när de ursprungliga glasen förstördes.

Efter stadsbranden 1702 byttes fönster ut 

Efter stadsbranden 1702 sattes vanliga, omålade glasrutor in i fönstren. Det kan förstås ha varit en kostnadsfråga, men vitkalkade väggar och omålat glas blev vanligt i Sveriges kyrkor efter bytet från romersk-katolsk kyrka till evangelisk-luthersk.

Återskapa ett medeltida utseende 

1885–1893 renoverades domkyrkan i nygotisk stil – man ville återskapa ett mer medeltida utseende. Alla fönster fick glasmålningar, de flesta utfördes av Svenska Glasmåleri AB i Göteborg.

De stora fönstren över portalerna illustrerar det som kallas treenigheten:
Faderns fönster över västra porten berättar om Gud som skapare
Sonens fönster över södra porten berättar om Gud som människa, Jesus Kristus
Andens fönster över norra porten berättar om Guds ande, hjälparen.

Från 1200-talet 

Runda fönster kallas även rosfönster. Det äldsta av fönstren över portalerna är norra rosfönstret. Masverket av kalksten har samma form som i slutet av 1200-talet.

Sveriges största kyrkfönster 

Fönstret över södra portalen är Sveriges största kyrkfönster. Själva glasytan är omkring 50 kvadratmeter. 

Fönstren i kapellen längst fram i kyrkan har kvar sina originalmasverk från medeltiden, medan fönstren i långhusets kapell och längs taket fick nya spröjsverk på 1800-talet och även förstorades något

Uppsala domkyrka förr.

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.

Erika Andersson, glaskonservator

Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé

Vid Uppsala domkyrka finns en specialbyggd ateljé för att ta hand om glasmålningar. I första hand arbetar ateljén med domkyrkas fönster, men ateljén tar även emot externa uppdrag.