Bilden på en pelare i domkyrkan kan föreställa den franske arkitekten Estienne de Bonnueill.
Foto: Lennart Engström/Upplands museet

De som byggde domkyrkan

Arkitekt, mästare och stenhantverkare från Frankrike byggde förmodligen domkyrkan. 1287 skrevs kontrakt med den i Paris bosatte Estienne de Bonnueill.

Forskarna vet mycket lite om de första årens byggarbetare. Kanske kom den allra första arkitekten från Frankrike och domkyrkans utseende tyder på det.

År 1287 skrevs sedan kontrakt med den franske stenhuggaren och mästaren Estienne de Bonnueill. Han basade förmodligen över en hel grupp stenhantverkare från Frankrike. Idag skulle vi kanske kalla Estienne för arkitekt eller byggmästare. Han och hans medföljande kolleger har haft stort inflytande över domkyrkans östra del.

I slutet av 1300-talet var troligen Nikolaus från Västerås byggmästare och arkitekt. Han arbetade med domkyrkans västra del, långhuset.

Detaljer i västportalen som byggdes under 1430-talet tyder på inflytande från Vadstena kloster. 

I flera stenarbeten finns stenhuggarmärken, som är arbetarnas signaturer. De syns framförallt kring domkyrkans huvudingång. 

Många olika hantverkare som medverkade i domkyrkobygget nämns i historiska dokument. För att ge exempel på några yrkesgrupper: bärare, glasmästare, grovsmed,  kalkrörerska som tillredde murbruk, klensmed som smidde lås och nycklar, klockgjutare, kopparslagare, snickare, spånmakare som jobbade med takbeläggning, sömmerska, tegelslagare, urmakare..

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.

Uppsala domkyrka förr.

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.