Foto: Myntkabinettet Stockholm

Catharina Charlotta Ribbing

Hennes barn fick det första vaccinet mot smittkoppor i Sverige.

Catharina Charlotta Ribbing (1720–87) levde tillsammans med sin make Charles De Geer på Lövstabruk i norra Uppland. Stora Väsby mellan Uppsala och Stockholm var ett annat av deras gods.

Första vaccineringen i Sverige 

Paret De Geer hade läst om ympning av smittkoppor (vaccinering). Catharina Charlotta bad läkarna att ympa hennes och makens barn, det var det första ympningsförsöket i Sverige. För att hon vågade ta detta modiga och viktiga beslut lät man prägla en medalj till Catharina Charlotta Ribbings minne.

När Charles De Geer dog beställde Catharina Charlotta en porträttbyst från Johan Tobias Sergel som står mellan makarnas gravmonument i Uppsala domkyrka.

God vän med Gustav III

Som änka levde Catharina Charlotta Ribbing på Svindersvik i Nacka. Hon var god vän med kung Gustav III och hade uppgifter vid hovet under en stor del av sitt liv.

Läs om fler människor i domkyrkan här

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.