Foto: Nationalmuseum

Carl von Linné

Botanikens furste är begraven i Uppsala domkyrka.

Carl von Linné (1707–78) är en av Uppsala universitets mest kända professorer genom tiderna. Han kom som student till Uppsala 1728 och började redan under studietiden göra sina kända landskapsresor. Efter utlandsvistelser och en period i Stockholm kom han tillbaka till Uppsala som professor i medicin 1741 och blev kvar här till sin död.

Linnés indelningssystem för växter blev berömt även om det snart visade sig vara otillräckligt och felaktigt. Däremot använder man sig fortfarande av Linnés sätt att ge alla djur och växter ett tvådelat vetenskapligt namn (släktnamn plus artnamn).

Linné skrev också utförliga rapporter om sina landskapsresor och mängder av brev. Det materialet ger ovärderlig kunskap om 1700-talets Sverige ur många olika synvinklar.

Familjegraven innanför domkyrkans vänstra innerdörr är enkel. I ett av kapellen i närheten finns ett monument som Linnés lärjungar och vänner reste över ”botanikens furste”.

Läs om fler människor i domkyrkan

Gustav Vasas gravkor

Människor i domkyrkan

I över sjuhundra år har människor sökt sig till Uppsala domkyrka. Här presenteras en handfull av alla dem som har byggt, arbetat eller begravts i domkyrkan.