Berömda män i Uppsala domkyrka

Ett stort antal kända män ur Sveriges historia är begravda i domkyrkan. Många av dem har anknytning till Uppsala universitet eller kyrkan.

Birger Persson

Far till heliga Birgitta, svensk storman och lagman över Uppland. Medförfattare till Upplandslagen.

Jakob Ulvsson

Senmedeltida ärkebiskop och grundaren av Uppsala universitet.

Svante, Nils och Erik Sture

Sturemorden och kung Erik XIV.

Carl von Linné

Botanikens furste är begraven i Uppsala domkyrka.

Nils Rosén von Rosenstein

Författaren av världens första bok i barnmedicin.

Emanuel Swedenborg

Världsberömd mystiker och vetenskapsman.

Nathan Söderblom

Legendarisk ärkebiskop och Nobels fredspristagare.