Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ängeln på Uppsala domkyrkas tak

Ängeln på Uppsala domkyrkas tak syns över stora delar av Uppsala.

 

Skulpturen är utförd av Carl-Johan Dyfverman, och tillkom vid Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan under 1880-talet. Skulpturen är gjuten i metall och mellan tre och fyra meter hög. En liknande skulptur i cement mellan tornen på västra sidan togs ned på 1930-talet.

Det är oklart vilken ängel det handlar om. Det kan vara en skyddsängel eller kanske ärkeängeln Gabriel. 

Lär dig mer om byggnaden Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka förr.

Fakta om byggnaden och fasta inventarier

Här hittar du fakta om domkyrkans torn, domkyrkans mått och fasta inventarier som orglar.

Fördjupa dig i Uppsala domkyrkas historia

Historia och fakta

Nästan 800 år av mänskligt liv, gudstjänstfirande och en värld i ständig förändring har satt sina spår i domkyrkan och fortsätter att göra det. Läs mer om våra visningar och om domkyrkans historia och sevärdheter.