Foto från Gottsunda församlings panelsamtal med ärkebiskop Martin Modéus
Foto: Lina Svensk

Läs ärkebiskopens visitationstal

Nyhet Publicerad

"Mångfalden är er rikedom i församlingen. Här finns många språk, många erfarenheter och en perspektivrikedom. Inte minst märks det i musiken, konsten och samtalen." I söndags avslutade ärkebiskop Martin Modéus sitt besök i Gottsunda församling med ett visitationstal.

”Församlingsbesök är nog det roligaste en biskop gör”

Förra veckan, 7-9 och 12 februari, besökte ärkebiskop Martin Modéus Gottsunda församling under en så kallad biskopsvisitation. Under dessa dagar fick han bland annat ta del av gudstjänster, körframtädanden och möten med församlingsbor och församlingens engagerade.

...när vi vill utveckla vår församling tror jag det viktigaste alltid är att låta glädjen och tacksamheten blomma för det Gud gett redan idag.

Martin Modéus, ärkebiskop

Det hela avslutades i söndags med kyrklunch och ett visitationstal i vilket han uttryckte sin tacksamhet över allt det han fått se och delta i under de gångna dagarna:

”Ni är den första församling jag visiterar i Uppsala stift, och ni har gjort mig så glad. Och när vi vill utveckla vår församling tror jag det viktigaste alltid är att låta glädjen och tacksamheten blomma för det Gud gett redan idag. I dag har Gud gett att vi får mötas till visitationsmässa, en fantastisk sådan, med små och stora.

Jag är tacksam för den vandringen vi tillsammans fått göra i Gottsunda församling under hela denna vecka av visitation, jag är tacksam för er gästfrihet och öppenhet i djupa frågor. Tvärs över generationer, längs vägar, på gator och torg. Gud välsigne er på er fortsatta vandring in i framtiden.”

Hela visitationstalet kan du läsa och ladda ner här:
Ärkebiskop Martin Modéus visitationstal, Gottsunda församling 2023-02-12