Foto: Henrik Viberg, Anders Tukler

Lär dig mer om Vasakorets historia och följ med ner i gravvalvet

Nyhet Publicerad

Annika Franzon berättar om och visar glimtar av både Vasakoret och de gravkammare som är belägna under det pampiga monumentet.

Domkyrkokoret som Gustav Vasa gjorde till sitt

Under hösten öppnades Gustav Vasas gravvalv tillfälligt, i samband med en restaurering av täckhällen över ingången till de båda gravkamrar som finns rakt under Vasakoret i domkyrkans östra ände. Forskare gjorde mätningar och genomförde kontroller av både klimat och material i kamrarna innan graven åter stängdes och frid lystes över platsen igen.

Nu tar Annika Franzon, visningsansvarig i domkyrkan, oss med på en filmad tur genom Vasakorets historia. Vi får också se glimtar av själva gravvalvet, som bara öppnats ett fåtal gånger de senaste århundradena. Så har det dock inte alltid varit genom domkyrkans historia.

Hör och se berättelsen om koret och gravvalvet som Gustav Vasa gjorde till sina egna nedan: