Jubileumsbok om Uppsala domkyrkas gosskör ute nu

Uppsala domkyrkas gosskör är Sveriges äldsta gosskör. I år firar kören sitt 100-årsjubileum. Ett jubileum som har präglats av många inställda aktiviteter. Men ett av inslagen, en jubileumsbok över körens historia, har nu utkommit lagom till själva 100-årsdagen som infaller den 21 november.

Körsång är en viktig del av Uppsalas kulturliv, där 100-årsjubilerande Uppsala domkyrkas gosskör har en viktig plats. Veni, veni Emmanuel innehåller en längre historik samt kortare bidrag från personer som varit och är engagerade i Uppsala domkyrkas gosskörs verksamhet.

material som presenteras för första gången

Kyrkomusikern Anders Dillmar har gjort en gedigen genomgång av ett omfattande material som nu presenteras för första gången. Vi förflyttas till Nathan Söderbloms tid som ärkebiskop och får sedan möta samtliga ordinarie gosskörsdirigenter i deras yrkesutövande. I historiken speglas i ord och bild den tidsanda som präglade val av repertoar och respektive dirigents ingång i uppgiften.  

Historiken är jubileumsbokens stomme. Utöver den skildras den moderna gosskören av idag i ett bidrag av nuvarande dirigenten Margareta Raab. Tidigare dirigenten Stefan Parkman knyter ihop sina erfarenheter av att ha varit gosskorist, gosskörsdirigent och professor i kördirigering vid Uppsala universitet.

Chefen för Uppsala universitet Musik och museer Margaretha Andersson knyter an till detta i sitt bidrag och visar även hur organisatoriska kontakter mellan universitet och kyrka varit återkommande och hur Uppsala domkyrkas gosskör efter 100 år är en kulturinstitution i Uppsala.

allvar och bus

Andra som minns är tidigare gosskorister som Staffan Runestam, Gunnar Weman, Olle Sjöholm, Stefan Parkman, Tomas Riad, Fredrik Wetterqvist, Michael Bjerkhagen, Anders Wejryd och Mattias A. Klum. Vad de minns? Ja det är en charmig blandning av allvar och bus.

Boken är ett samarbete mellan Uppsala domkyrkoförsamling och Uppsala universitet och är utgiven som en del av Acta Universitatis Upsaliensis.

Beställ boken på Uppsala universitets webbshop för publikationer