En digitalt framställd akvarellmålning av kyrka i solnedgång. Himlen har vacker rosa toning och solen skiner bakom kyrktornet mellan molnen som skingrat sig. Fyra personer går mot kyrkan. De har varsin ryggsäck på sig.Landkskapet omkring dem blommar och ser nästan lite drömskt ut i den akvarellfärgade solnedgången.
Foto: Illustration skapad med Adobe Firefly /Svenska kyrkan Uppsala

Information om vad som gäller för väskförbud i Svenska kyrkan Uppsala

Publicerad Ändrad

Polismyndighetens beslut att införa ett väskförbud på större evenemang i Sverige omfattar i dagsläget inte gudstjänster och konserter i kyrkan. Här kan du läsa mer.

Information gällande väskförbud på större evenemang

Den 1 november 2023 fattade Polismyndigheten beslut om att införa ett villkor om totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Beslutet gäller från och med den 1 november 2023 och tills vidare. Villkor om totalt väskförbud kommer att börja tillämpas successivt inom ramen för polisens tillstånds- och anmälningsprövningar och kommer att omfatta sådana större evenemang som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt ordningslagen.

  • Församlingarnas arrangemang i form av kyrkliga handlingar och andra gudstjänster, föreläsningar och konserter utgör allmänna sammankomster enligt ordningslagen. 
  • För allmänna sammankomster som äger rum i kyrkorummet bedöms tillstånds- och anmälningsplikten emellertid inte gälla annat än i mycket sällsynta undantagsfall, till exempel då sammankomsten bedöms besökas av ett mycket stort antal deltagare eller det av andra särskilda skäl finns risk för att ordningen störs eller säkerheten äventyras. 

Informationen uppdateras löpande efter dialog med polismyndigheten i Uppsala.  
Det är besökarens ansvar att hålla sig informerad om vad som gäller på respektive arrangemang.