Kyrkorådet i Uppåkra församling

Kyrkorådet är Uppåkra församlings styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av ordförande Karin Stavne.

Kyrkorådet styr

Kyrkorådet är Uppåkra församlings styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige i församlingen. Ledamöterna sitter en mandatperiod (fyra år) i taget. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkorådets ansvarar tillsammans med kyrkoherden för att kyrkornas grundläggande uppdrag blir utfört (Kyrkoordningen 4 kap. 5§). Kyrkorådet ansvarar också för att förvalta församlingens ekonomi, fastigheter och egendom, fungerar som arbetsgivare för alla anställda och förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut.

Ledamöter

Andreas Borssén 
Andreas Welin
Ann-Britt Karlsson
Ronny Öman
Barbro Linde
Ulf Körner
Tommy Svenningsson
Britt Liljekvist
Anders Wahlin

Ersättare

Ingrid Gunnarsson
Kjell Helmer
Marie Olsson
Magnus Lihden
Birgitta Netterheim 
Lennart Andersson
Daniel Liljekvist
Mathias Pålsson