Kyrkofullmäktige i Uppåkra församling

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Uppåkra församling och leds under mandatperioden 2022–2025 av ordförande Ann-Britt Karlsson.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ


Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Uppåkra församling. De x ledamöterna väljs direkt via kyrkovalet som hålls vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar i övergripande frågor

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för Uppåkra församlings verksamhet. Fullmäktige har i uppgift att

  • anta mål och riktlinjer för verksamheten
  • upprätta budget
  • godkänna bokslut
  • fastställa kyrkoavgiften
  • ge förslag på begravningsavgift (avgiften fastställs av Kammarkollegiet)
  • utse ledamöter och ersättare till kyrkoråd och valnämnd