Söndagen den 27 mars

Mässa i Uppåkra kyrka kl 11.00

Jungfru marie bebådelsedag

Tema: Guds mäktiga verk

Vi firar mässa i Uppåkra kyrka kl 11.00. Tanja Kamensky leder gudstjänsten, Magnus Tuvesson spelar och Ann-Mari Jansson är vaktmästare. 

Det nyvalda kyrkofullmäktige välkomnas i gudstjänsten.

Riksskollekten går till Svenska kyrkans unga och till Kyrkosångsförbundet.

Varmt välkommen!