Söndagar sommaren 2022

Mässa i Uppåkra kyrka kl 11.00

Vänner i församlingen!

I tider när vi inte kan veta särskilt mycket om virus och smitta, så behöver vi ändå förhålla oss till det på något sätt och se hur vi kan få till ett gudstjänstliv. Vi har under en period firat icke-offentliga gudstjänster men vill nu försöka fira gudstjänst på ett sätt som vi alla kan känna oss trygga med.

Sedan Pingstdagen den 31 maj, firar vi mässa varje söndag kl 11 i Uppåkra kyrka.

Vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber att du som är sjuk eller känner dig krasslig stannar hemma.

I vapenhuset finns handsprit, använd gärna den!

Psalmböcker och agendor ligger utlagda i bänkarna där vi kan sitta med 2 meters avstånd till varandra.

Vi hälsar såklart inte på varandra genom att röra vid varandra. Det är fint att lägga sin hand på sitt hjärta och säga hej, tycker vi!

Nattvarden firas med bröd och vin och allt är förberett innan mässan börjar och med strikta hygienkrav. Vinet delas ut i församlingens särkalkar, dvs en separat liten kalk för varje person.

Nattvardsgåvorna är övertäckta tills vi tar emot dem.

Känner du dig tveksam att komma på gudstjänsten på grund av smittorisk men vill ta emot nattvard så är du välkommen att kontakta tjänstgörande präst alt. expeditionen så kan vi dela ut den till dig efter gudstjänsten.  

 

Välkommen!