Kollekt trettondedag jul

Act Svenska kyrkan

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan. Rikskollekten den 6 januari går till Act Svenska kyrkan.

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan:

Trettondedag jul är traditionellt en dag där missionen uppmärksammas inom
vår kyrka. Missionärer i alla tider har predikat både i ord och handling. Kampen
för flickors och kvinnors rättigheter är ett arbete som bedrevs redan av Svenska
kyrkans första missionärer.
Än idag fortsätter kampen för flickors rätt till skolgång, som missionärerna i Sydafrika och Indien arbetade med på 1800-talet. Fattigdom och normer leder fortfarande till att flickor inte får gå i skolan. Vi kan aldrig acceptera att en människa
inte får tillgång till kunskap, inte tillåts äga något, inte ha ett eget bankkonto och inte rösta – bara för att hon är född till flicka.
Religiösa ledare har i många samhällen stor påverkan på människors bilder av
vad som är rätt och fel. Därför arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med våra
systerkyrkor i dessa samhällen, för att förändra föreställningen om att flickors
utbildning kan komma i andra hand. När kyrkor tar ställning emot att gifta bort
unga flickor och tydligt visar att flickor har rätt till utbildning sker en förändring.
Vi lever alla under samma himmel. Alla har rätt till kunskap. Kampen för flickors
rättigheter behöver fortsätta, ända tills den dag då varje flicka får makt över sitt
eget liv.
Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling – För alla flickors rätt till
ett värdigt liv!
Tack!