Kollekt tredje advent

Svenska kyrkans unga

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Rikskollekten på tredje advent går till Svenska kyrkans unga.

Så här skriver Jakob Schwarz, Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga:

Att bereda plats för Jesus

”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.” Luk 3:4

I dagens evangelietext får vi höra hur Jesus berättar, genom sina lärjungar, för
Johannes om alla de under och gärningar han själv gör. Jesus vittnar om allt det
goda som händer när han lägger sina händer på dem. Johannes döparens stora
kallelse i livet var att bereda plats för Jesus och det var en kallelse han med
största noggrannhet levde under hela sitt liv, till och med när han satt i fängelse.
Vår tids utmaning är att alltid bereda plats för Jesus i våra liv och hos vår nästa.
Svenska Kyrkans Unga arbetar med att i barn och ungas liv bereda plats för Jesus
så att de genom honom kan leva i världen för att vittna om honom, för att göra
gott och för att leva i en relation med Jesus Kristus.

Genom dagens kollekt möjliggör du därför vårt fortsatta arbete med att låta
barn och unga rusta varandra för en relation med Jesus Kristus. Vi ber om era
förböner och en generös kollekt för vårt fortsatta arbete.