Kollekt söndagen före pingst

Lui Diocese - Lunds stifts vänstift i Sydsudan

Stiftskollekten den 16 maj går till Lui Diocese, Lunds stifts vänstift i Sydsudan. 1995 etablerades en vänrelation med Lui-stiftet i dåvarande södra Sudan. Sudan har under decennier plågats av krig med miljontals dödsoffer och en flyktingtragedi som följd. I Sydsudan råder fred sedan ett par år tillbaka, men landet är sårat och utarmat av tidigare konflikter.

Årets stiftskollekt kommer att inriktas mot utbildning i olika former. Framför allt till Lui-stiftets egen grundskola Lunjini Academy och till verksamheten och barnen där, men även till workshops för kvinnorörelsen Mothers Union, för prästerna och till satsningar att nå ut med information och undervisning i hela stiftet.

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden nedan.

Tack!