Kollekt Kristi himmelsfärds dag

Svenska kyrkans unga, och Salt – barn och unga i EFS

Rikskollekten den 13 maj går dels till Svenska kyrkans unga, dels till Salt – barn och unga i EFS.

 

Så här skriver de själva:

”Vi vill vara en gemenskap – en gemenskap av barn och unga som delar den kristna tron och det kristna livet. Denna tar sig olika uttryck i våra organisationer genom söndagsskolor, läger, barn- och ungdomsgrupper och i gudstjänsten. Överallt vill vi, med Guds hjälp, verka för den kristna gemenskapen med barn och unga.

Vi ber om församlingens förböner för barn och unga i Svenska Kyrkans Unga och Salt – barn och unga i EFS och om en generös kollekt.”

 

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.