Kollekt Heliga trefaldighets dag

Act Svenska kyrkan

Rikskollekten den 30 maj går till Act, vårt internationella hjälparbete.

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan:

”Som evangelisk-luthersk kyrka är Svenska kyrkan en del av en gemenskap av kyrkor som är kallade och utsända att vara delaktiga i att förändra världen. På årets missionsdag vill vi uppmärksamma det viktiga andliga och sociala arbete som våra lutherska och ekumeniska systerkyrkor gör runt om i världen för att möta de svåra effekterna av coronapandemin.
I Filippinerna stödjer Act Svenska kyrkan nätverk av kyrkor som tillsammans når cirka 12 miljoner människor i landet. Till följd av coronapandemins nedstängningar och tilltagande arbetslöshet har de människor kyrkan möter fått allt mer basala behov, när hunger och fattigdom slår hårt mot en utsatt befolkning. ”Folk har ingen annanstans att gå än till kyrkan. Vi måste vara en frizon!”, säger Ramil Aguilar, som är präst i IFI-kyrkan på Filippinerna. Han menar att kyrkan måste finnas till för både andliga och sociala behov.
Under pandemin har sexuella övergrepp riktade mot barn ökat. IFI-kyrkan
arbetar tillsammans med lokala partner för att utbilda personal och aktiva i kyrkan att vara observanta på tecken att barn utnyttjas.
I evangelierna står att barnen har en särskild plats i Guds rike. Vårt uppdrag, vår mission, är att verka för en helad värld, där varje människa kan leva i
värdighet. Det innebär att verka för att barns andliga behov och sociala
rättigheter respekteras.
Tack för att du, genom din kollektgåva, är med och stödjer det viktiga missions-
arbete som IFI-kyrkan och andra systerkyrkor gör runt om i världen.”

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Tack!