Kollekt Första advent

Act Svenska kyrkan

I dessa tider kan vi inte samlas till gudstjänst, men behovet hos våra kollektmottagare är minst lika stort som tidigare. Rikskollekten på första advent går till Act Svenska kyrkan. Skänk gärna en gåva på swishnummer 123 291 92 80.

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan:

”Advent och jul är traditionernas tid. Traditioner är ofta av godo. Men det finns också skadliga traditioner, som innebär tvång, våld och övergrepp och som fråntar flickor och kvinnor rätten att göra egna val i livet, exempelvis tvångsäktenskap och könsstympning.

Traditioner som motverkar kvinnor och flickors rättigheter grundas ofta i en misstolkning av religionen och tron. I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. I Act Svenska kyrkans arbete stödjer vi kyrkliga företrädare som arbetar mot skadliga traditioner.

Som kyrka har vi ett uppdrag – i Jesu fotspår – att värna varje människas rätt till ett värdigt liv.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Kollekten idag går till Act Svenska kyrkans julinsamling – För alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Tack!”