Kollekt fjärde advent

Act Svenska kyrkan

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Rikskollekten fjärde söndagen i advent går till Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkans internationella hjälporganisation.

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan:

Vi lever alla under samma himmel. Ändå är det stor skillnad mellan hur flickor och pojkar behandlas.

Bland alla de övergrepp som flickor drabbas av, är könsstympning ett av de mest brutala. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Många får livshotande skador.

Tillsammans med lokala krafter i bland annat Tanzania, Kenya och Egypten, kämpar Act Svenska kyrkan för att förhindra dessa övergrepp. Kyrkor och religiösa ledare har en nyckelroll för att förhindra att flickor utsätts. De har makt och inflytande över ett samhälles normer och sedvänjor. När kyrkor tar ställning emot könsstympning, sker en förändring.

I dag tar vi upp kollekt till Act Svenska kyrkan. Våra böner och gåvor är med varje flicka som kämpar för rätten till sin kropp.

Tack!