Kollekt femte söndagen i påsktiden

Sveriges kristna råd

Rikskollekten den 2 maj går till Sveriges kristna råd.

Så här skriver de:

Stöd till arbete med migration och integration
Krig och förtryck på grund av tro, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning driver människor på flykt i en omfattning som vi inte har sett sedan andra världskriget. Några söker sig till vårt land i hopp om en bättre framtid för sig och sina familjer. Kyrkorna i Sverige har på olika sätt varit starkt engagerande i mottagandet av dessa människor.
I en tid då hela världen påverkas av den pågående coronapandemin har den kristna kyrkan firat påsk, den största av kyrkoårets högtider, som säger att det är livet och inte döden som får sista ordet. På femte söndagen i påsktiden handlar våra texter om att växa i tro. I den gammaltestamentliga texten säger Gud genom profeten Hosea att han är som ”den som lyfter upp ett barn till kinden” och som den som böjde sig ner ”och gav dem att äta” (Hosea 11:4). I hans tjänst står vi som kyrkor och ber i solidaritet med medmänniskor i utsatthet: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”.
Dagens kollekt till Sveriges kristna råd (SKR) ger oss möjlighet att ta del i den världsvida kyrkans arbete till stöd för människor som av olika anledningar tvingats på flykt.
I Sveriges kristna råd kyrkorna tillsammans i Sverige, möts de flesta av Sveriges kyrkor. Genom arbetsgruppen för migrations- och integrationsfrågor arbetar SKR med bland annat opinionsbildning och kontakter med myndigheter.
Sveriges kristna råd är också en del av den internationella ekumeniska rörelsen där arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del. Genom Kyrkornas världsråd och de europeiska kyrkornas migrantarbete bidrar vi till att försvara rättssäkerhet och humanitet för människor på flykt.
Dagens kollekt är ett stöd till Kyrkornas världsråds och de europeiska kyrkokornas migrantarbete samt till SKRs eget arbete med migrant-, flykting- och integrationsfrågor.
Tack för ditt stöd och dina förböner för vårt arbete med migration och integration!”

 

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.