Kollekt annandag jul

Act Svenska kyrkan

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Rikskollekten på annandag jul går till Act Svenska kyrkan. 

Så här skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan:

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv,
inte minst traditioner som vi förknippar med julen. Samtidigt vet vi att traditioner
också kan ha en baksida.

Det finns traditioner som innebär tvång, våld och övergrepp. Sedvänjor, strukturer
och lagar som fråntar flickor och kvinnor rätten att göra egna val i livet. I flera länder finns en särskild familjelagstiftning för kyrkor och andra religiösa samfund, som reglerar den lagliga åldern för äktenskap, formerna för skilsmässa och vem som får ärva och äga. Det gemensamma för dessa lagar är att de diskriminerar kvinnor och flickor.

Ibland hänvisar ledare till tradition och religion för att motivera de könsrelaterade
orättvisorna. Men det finns också kyrkor som utmanar och ifrågasätter orättvisorna mot flickor och kvinnor. Ett exempel är kyrkans kvinnogrupp i Palestina som utmanade biskopen för den lutherska kyrkan att införa en jämställd familjelagstiftning. De vann kampen, bland annat med stöd från Act Svenska kyrkan och har nu Mellanösterns mest jämställda familjerätt!

Act Svenska kyrkans partner i världen utmanar orättvisa traditioner och lagar för
att ge kvinnor och flickor ett friare, mer värdigt liv, med respekt för mänskliga rättigheter. Detta livsavgörande arbete får vi bidra till i årets julinsamling. Tack för att du är med!