Kollekt andra söndagen i påsktiden

Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Stiftskollekten söndagen den 11 april går till Svenska kyrkans unga i Lunds stift. Såhär skriver de själva:

”Svenska Kyrkans Unga i lunds stift (SKUL) vill genom sin verksamhet och sina mötesplatser skapa förutsättningar för unga människor att hitta sammanhang där de för växa i tro och ansvar.
SKUL jobbar mycket med identitetsfrågor, demokratiska frågor och lägerverksamhet.
Identitetsfrågorna har fått vara med och genomlysa alla de mötesplatser som skapats, där den enskilde medlemmen får vara i centrum.
De demokratiska frågorna syns i organisationens struktur med sina styrelser på både lokal- och distriktsnivå, där unga människor får vara med och påverka nutidens och framtidens kyrka. Lägerverksamhet där barn och ungdomar från hela vårt stift får träffas och dela trosfrågor, andakter och gemenskap är en viktig del av vår verksamhet.
Att ge flickan eller pojken på låg- och mellanstadiet som åker på sitt första barnläger möjlighet att hitta nya vänner och fundera kring nya saker som har med Gud och livet att göra, och att ge den nykonfirmerade mötesplatser som skapar förutsättningar att få växa i tro och ansvar, det är det som gör att organisationen inspireras till att utvecklas ännu mer.
SKUL vill växa både i antal medlemmar och i de antal mötesplatser vi kan erbjuda, digitalt som fysiskt, men för att vi ska kunna ge fler möjlighet att vara med i våra sammanhang behöver vi ditt bidrag, därför ber vi om en riklig kollekt!”

Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Tack för din gåva!