Kollekt andra advent

S:t Lukas och Svenska soldathemsförbundet

Gudstjänsterna har uppehåll, men många viktiga verksamheter behöver fortfarande ditt stöd! Du kan swisha ditt bidrag till 123 291 92 80, eller med hjälp av QR-koden ovan.

Stiftskollekten på andra advent går till S:t Lukasföreningarna i Lunds stift (50%), och Svenska Soldathemsförbundet (50%).

Så här skriver Cecilia Reuter, ordförande för S:t Lukas Nordvästra Skåne:

Människors, framför allt ungdomars, försämrade psykiska hälsa står ofta i fokus
i olika medier. På S:t Lukas-mottagningarna i Lunds stift har vi under de senaste
åren märkt en klar ökning av människor som söker såväl psykoterapi som
krishantering och samtalsstöd.
Vår verksamhet bygger på en kristen och psykodynamisk grundsyn med
inriktning på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga
behov.
Verksamheten finansieras genom samtalsavgifter och kyrkliga bidrag samt
kollektmedel. Vår strävan är att ha så lågt ställda samtalsavgifter som möjligt
för att alla som önskar ska kunna få möjlighet till samtalshjälp.
Därför vädjar vi om en god kollekt till S:t Lukas verksamhet i Lunds stift och
tackar för ditt stöd.
Mottagningarna finns i Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad och Ängelholm.

https://sanktlukas.se/  

 

Så här skriver Svenska Soldathemsförbundet:

Svenska Soldathemsförbundet erbjuder en avkopplande miljö för de unga soldaterna under deras plikttjänstgöring. Här finns alltid trygga vuxna att prata med om livets små och stora frågor. I Lunds stift bedriver vi lokal verksamhet vid Revingehed, Rinkaby, Karlskrona och Ronneby garnison.
Svenska män och kvinnor sänds till oroshärdar i världen, vilket också medför ansvar för att såväl soldaterna som deras anhöriga mår bra före, under & efter insats. Svenska Soldathemsförbundet ingår i ett nätverk som erbjuder stöd och trygghet för militära familjer.
Vi verkar genom en stödtelefon dit man kan ringa om man är orolig för sig själv eller nån närstående, och vi förmedlar par- och familjerådgivning över hela landet, och relationskurser för par.
Vår kristna värdegrund genomsyrar allt vårt arbete, och samarbeten med Svenska kyrkan och dess familjerådgivning, samt Vårsta diakoni och Sankt Lukas, är dagligen en del av verksamheten.

https://soldathem.org/