Gravskötsel

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick. 

Du som gravrättsinnehavare kan välja att sköta graven själv eller ta hjälp av kyrkogårdsförvaltningen genom att teckna ett skötselavtal. Då tar våra kyrkogårdsvaktmästare hand om gravplatsen åt dig. Avtalen tecknas för ett eller tre år i taget. 

Utöver gravskötselavtalet kan man för 800 kr/år få graven smyckad vid fyra tillfällen om året. Då placerar vi ut påskliljor vid påsk, en vårblomma under våren, en krans vid allhelgonahelgen och lägger ut granris inför 1:a advent.

Välkommen att kontakta vår kamrer Karin Alfredsson Bjursten på 076-941 08 24 om du har frågor gällande skötselavtal.

 

Vad som ingår i ett gravskötselavtal

 

 • Ogräsrensning
 • Gräsklippning
 • Lövräfsning
 • Klippning av häckar och buskar
 • Beskärning av rosor och perenna växter
 • Röjning av sommarblommor
 • Borttagning av granristäckning
 • Rensopning av plattor, gravhällar och stenkanter
 • Vid behov: påfyllning av jord i gravrabatt

Priser för gravskötsel

Gravstorlek och pris per år:

 • Urngrav (urnlunden) 481 kr/år
 • 1 plats 962 kr/år
 • 2 platser 1134 kr/år
 • 3 platser 1339 kr/år
 • 4 platser 1578 kr/år
 • 5 platser 1862 kr/år
 • 6 platser 2196 kr/år
 • 7 platser 2592 kr/år
 • 8 platser 3059 kr/år

För att få reda på en viss gravplats storlek, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 070-606 13 18.