Aktuellt på våra kyrkogårdar

Syn av koppartaket i Uppåkra

Kopparplåttaket på Uppåkra kyrka lades i slutet av 1960-talet. Dessförrinnan var taket belagt med skiffer. Tillsammans med BM Plåt gjordes i januari en syn av torntakets samtliga sidor för att tidigt upptäcka brister i infästningar eller håligheter som kan orsaka läckage. Taket var i generellt gott skick såväl som detaljer såsom krönkors och tornspira. Liknande översyn bör göras med jämna mellanrum. Fin utsikt fick vi från tornspirans topp som finns på ca 34 m höjd. 

Tack till BM Plåt, Lomma samt Rallco AB för troget samarbete.

Syn av koppartaket på Uppåkra kyrka