Kvalificerad utbildning för sorggruppsledare

Ny utbildningsomgång under 2023-2024 av Svenska kyrkan i Umeås kvalificerade utbildning för sorggruppsledare i samarbete med Nationellt kompetenscentrum FörSorg och Sensus. Kursen omfattar fyra två-dagarsblock.

Målgrupp

Kursen vänder sig till sorggruppsledare inom Svenska kyrkan, landstingen eller anhörigföreningar. Deltagarna ska ha förkunskaper motsvarande socionom, diakon, präst, sjuksköterska eller pedagog.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens
i att leda en sorggrupp.
• Kursen ger kännedom om aktuella teorier om sorg och kris.
• Kursen tar upp faktorer som påverkar sorgen och vad man kan göra som gruppledare för att befrämja en frisk sorgeprocess.
• Kursen ger kunskap om hur kroppen reagerar i sorg och hur man kan arbeta med att aktivera kroppens lugn och ro-system.
• Kursen ger sorggruppsledaren många olika metoder att använda sina grupper: bild, musik, text (kreativa metoder), trädgård eller utemiljö (grön rehab).

Metod och innehåll

Kursdagarna innehåller teoretiska föreläsningar och seminarier för bearbetning av litteraturen samt teori och workshops kring skapande metoder. Teman som ingår i kursen är: sorgens olika vägar, grupprocesser, problem med komplicerad sorg, anknytningsstilar, copingförmågor, föreställningar om döden, kulturens påverkan, genus inverkan samt religionens betydelse. Även hur depression och suicid påverkar sorgeprocessen för den efterlevande.

Kursdatum och tider

Sorggruppsledarutbildning i fyra moduler med start onsdagar kl 13 och avslut fredagar kl 12 på följande datum: 

Block 1: 26–28 april 2023. Block 2: 20–22 september 2023.
Block 3: 15–17 november 2023. Block 4: 7–9 februari 2024. 

Sista anmälningsdag är 31 mars 2023. Begränsat antal platser.  

Plats

Församlingsgården Östra Esplanaden 9 i Umeå

Kursens lärare

Göran Gyllenswärd
Legitimerad psykoterapeut, legitimerad psykolog

Satu Hirsch Fjellstedt
Legitimerad psykoterapeut, teolog

Lilian Pohlkamp
Fil. dr., legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska

Erika Sinander
Legitimerad psykoterapeut, uttryckande konstterapeut,
arbetsterapeut

Katarina Tingström
Legitimerad psykoterapeut, handledare, präst och författare som arbetat med kriser, trauma och dödsfall i över 30 år

Kurslitteratur

Barbro Lenneer Axelson – Förluster (NoK) samt artiklar som delas ut.

Pris

4 000 kr per block, totalt 16 000 kr. Avgiften faktureras vid terminssluten.
I priset ingår kaffe och frukt.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 31 mars 2023. Begränsat antal platser.  Ange faktureringsadress. Anmälan är bindande och du anmäler dig till samtliga block. Anmäl dig via Sensus webbformulär. 

Vid frågor kontakta:

Satu Hirsch Fjellstedt, satu@hirschfjellstedt.se, 073-704 41 04
Katarina Glas katarina.glas@svenskakyrkan.se, 090-200 2523 
David Bergquist, david.bergquist@sensus.se, 090-14 37 67