I förgrunden en orange-vit skylt med blå text krönt av ett kors framför två stenbyggnader. I bakgrunden delvis skogsbeklädd kulle insvept i soldis.
Foto: Mats Högdahl

Umeå tumainiförening

Tumaini betyder hopp. I över 40 år har Ålidhems församling haft en vänförsamling i Tanzania, Tumaini parish. Umeå tumainiförening bildades för att fortsätta arbetet och samla in pengar som kan förändra livet för många.

Genom åren har flera besök gjorts, vänskapsband har knutits och pengar samlats in som förändrat livet för många. Behovet finns kvar då området är hårt drabbat av hiv/aids som lämnat många barn föräldralösa. 

Hoppets församling, Tumaini parish (Usharika wa Tumaini på swahili) tillhör det Södra stiftet inom Evangelical Lutheran Church of Tanzania, och har sin huvudkyrka i samhället Kibao, drygt 600 km sydväst om Dar es Salaam. I början av 2020 delades församlingen i två delar: Tumaini parish och Lugoda Mlimani parish.

Församlingarna är belägna i Mufindi-distriktet, ca 2000 meter över havet, i det som kallas Southern Highlands. Områdets huvudnäring är teodling. Här finns ett av världens största te-distrikt med stora multinationella aktörer. De tusentals säsongsarbetarna som kommer till teplantagen varje år bidrar till att Mufindi är svårt drabbat av hiv/aids. Många unga dör och deras barn blir föräldralösa.

Umeå Tumainiförening

Föreningen bildades våren 2019 för att upprätthålla och utveckla samarbetet mellan de tre vänförsamlingarna. De pengar som samlas in går framför allt till de föräldralösa barnen, så att de får gå i skolan. Grundskolan, inklusive den obligatoriska skoluniformen, kostar ungefär hundra kronor per elev och år.

Pengarna går också till olika trädplanteringsprojekt. Dels snabbväxande tallar som kan avverkas inom tio år och dels avokadoträd som bär frukt redan efter tre år. Allt för att ge församlingarna möjlighet till en regelbunden inkomstkälla.

Föreningen har informationsträffar ett par gånger per år för att berätta vad som är på gång. Arbete pågår också för att starta ett projekt om hiv/aids-prevention. 

Bli medlem

Alla kan bli medlem och du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det går också bra att ge en gåva.

Medlemskapet kostar 105 kr per kalenderår. 

Swisha din gåva eller medlemsavgift till swishnummer 123 241 55 94 eller till bankgiro 5473-3746

Kontakta oss
umeatumainiforening@gmail.com  
Facebook: facebook.com/umeatumainiforening 
Instagram: @umeatumainiforening

Stadgar för Umeå tumainiförening (pdf, 30kB)

Bollar från Gimonäs ger liv åt drömmar

Sedan 2017 spelar skolbarn i Tanzania fotboll med bollar och matchtröjor från Gimonäs Umeå IF. Följ med till Ålidhems vänförsamling Tumaini.

Äktenskap kan vänta, inte utbildning

Att hjälpa till att informera om hiv/aids var en viktig uppgift under besöket 2017 som en grupp från Ålidhems församling gjorde till Tumaini. Läs hela artikeln på Spiras sida.

Mer om vänförsamlingarna

1979 fick den så kallade U-gruppen i Ålidhems församling en idé om en vänförsamling. Med hjälp av Svenska Kyrkans Mission och dåvarande biskop i Luleå stift, Rune Backlund, förmedlades kontakten med Tanzania och Tumaini parish. 1980 gjordes den första resan från Ålidhem till vänförsamlingen. Sedan dess har flera resor gjorts. Vi har besökt dem, de har besökt oss och samhörigheten har stärkts. 

Församlingarna

Församlingarna har varsin huvudkyrka, Tumaini parish i samhället Kibao och Lugoda Mlimani parish i grannsamhället Lugoda.

De båda församlingarna är indelade i ett antal grenar med varsin samlingspunkt. Dessa samlingspunkter varierar mycket i storlek och utseende. Vissa är enkla hus med jordgolv, någon är inte färdigbyggd och saknar fönster men har börjat användas ändå, medan andra har fått lov att nyttja lektionssalar i anslutning till te-fabrikerna. Dessa grenar kan jämföras med Ålidhems församlings grenar Carlskyrkan, Kyrkhörnan på Tomtebo och Innertavle missionshus.

Församlingen har en präst som tjänstgör i samtliga grenar. Utöver det har varje gren en egen evangelist. Varje gren driver sina egna verksamheter, oftast helt ideellt, som exempelvis söndagsskola, diakonalt arbete och sångkörer för olika åldrar.

Vårt stöd

Ålidhems församlings stöd består, förutom av regelbundna förböner, också av insamlade pengar. Dessa samlas i huvudsak in genom Umeå Tumainiförening och tillfaller både Tumaini parish och Lugoda Mlimani parish.

Historiskt har vi bland annat bekostat bygget av taket på församlingsgården i Kibao men nu går pengarna, som beskrivits ovan, främst till att hjälpa föräldralösa barn och till trädplantering.

 

Ålidhems församling

Ålidhems församling omfattar de östra stadsdelarna, universitetsområdet samt missionshuset i byn Innertavle.

Internationellt engagemang

Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.