Meny

Små och stora tillsammans

I kyrkan finns många mötesplatser och öppna förskolor för dig som är hemma med barn fyllda med lek, sång, pyssel och tillfälle att lära känna varandra och kyrkan. Ingen anmälan, ingen avgift och fika till självkostnadspris.