Foto: Bräcke diakoni. Illustration: Lovisa Blomberg

Öppna förskolan - TilLiten

Obs! inställt tis 7 mars p.g.a. sjukdom. Tisdagar klockan 9-12. Har du ett litet barn 0-6 år med funktionsnedsättning eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? ​Då är öppna förskolan TilLiten en plats för ditt barn och dig.

Välkommen till öppna förskolan TilLiten Umeå!

Letar du efter en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga och kan delta på lika villkor?
Väntar du på att få en diagnos till ditt barn?
Har du ett litet barn med funktionsnedsättning eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? ​
Då är öppna förskolan TilLiten en plats för ditt barn och dig.​
​​
Här finns förståelse och kunskap för olikheter och som förälder kan du träffa andra som har en liknande vardag som din.
Som föräldrar kan det vara en lättnad att få vara bara föräldrar och att barnet blir bemött för den hen är.

Liten barngrupp
PåTilLiten finns möjlighet till lek, sång, fika och samtal. Barngruppen som träffas är liten, lokaler och leksaker är anpassade och vi har höga hygienkrav. Barn 0-6 år är välkomna till oss.

Varför en egen mötesplats?
För en del familjer innebär det att när alla inkluderas att de själva exkluderas. Dessa familjer kan hamna i en ofrivillig isolering till följd av att det saknas mötesplatser där de kan känna sig trygga. De behöver exkluderas in. Det kan finnas flera skäl till att man inte kan gå till en öppen mötesplats. Här erbjuder vi ett tryggt alternativ.

Att få veta att vi inte var ensamma var livsavgörande

(Citat från föräldrar vid TilLiten, Bräcke diakoni)

​Umeå stadsförsamling i samarbete med Bräcke diakoni.
Bräcke diakoni har arbetat med vård och omsorg sedan 1923. Som idéburen stiftelse har de inga ägare och drivs av en vilja att göra skillnad, snarare än ekonomisk vinst. Det gör att de kan tänka med hjärtat först.

Det händer i kyrkan

Vill du prata om Gud med andra, kanske på finska? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? 

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Kyrkguiden

Hitta till Svenska kyrkan med hjälp av appen Kyrkguiden, se vad som händer och planera in gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Fira gudstjänst

Varje vecka firas gudstjänster runt om i Umeås kyrkor. Du är alltid välkommen! Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.