Foto: Mireille Raad/Unsplash

SpelOnsdagar i Ålidhemskyrkan

Onsdagar kl 14-16, 18 januari till 31 maj - en verksamhet i Kafé NyFiket.

En mötesplats där du är välkommen att spela sällskapsspel 
och lägga pussel. Det finns också möjlighet att rita eller 
färglägga målarbilder. Ett öppet sammanhang där du kommer 
och går som du vill.
Onsdagar från 18 januari till 31 maj.