Söndag 8 augusti - Tionde söndagen efter trefaldighet

Denna söndag håller Ulrika Stenlund från Tegs församling i sommarandakten. Ulrika spelar gitarr och sjunger psalm 200, I denna ljuva sommartid och psalm 61, Kungens bön om välsignelse. Sjung gärna med!

EVANGELIUM
Johannesevangeliet kapitel 15, vers 1-9

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.
Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.

Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.
Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

 

Sommar i Umeå

Friluftsgudstjänster, andakter, promenader och kaféer med låga priser. Träffar inne och ute, runt om i stan. För barn, ungdomar och vuxna. För dig som vill sitta ner och njuta av vacker musik, meditera eller skapa själv. Här ser du vad som händer i Svenska kyrkan i Umeå i sommar.