Söndag 20 mars - Tredje söndagen i fastan

Idag blir det tyvärr ingen nyinspelad andakt. Istället får du möjlighet att se förra årets gudstjänst från den tredje söndagen i fastan. Nästa söndag kommer vi lägga upp en ny andakt precis som vanligt.

Välkomna till gudstjänst i Mariakyrkan på tredje söndagen i fastan och temat är Kampen mot ondskan. Veckans gudstjänst är producerad av medarbetare i Mariakyrkan. Predikan av Mats Pelo. Textläsning av Ida-Marie Thornéus och Sonja Berglund. Musiken spelas av Björn Malmehed.

Vi får lyssna till, och sjunga med om ni vill i psalm 488, Ljus av ljus o morgonstjärna. Psalm 778, I min Gud har jag funnit styrka och psalm 817, Med hjärtats tillit.

Dagens evangelium är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-26

En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.”

Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen.
Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus.

Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna.
Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom.

Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred.
Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet.
Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade.

När den så kommer och finner det städat och snyggt,
går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”