Kvistar med gröna löv mot blå och molnig himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Söndag 6 juni - Första efter trefaldighet

Dagens gudstjänst direktsänds kl 11.00 via Zoom. Medverkar gör ideella och personal i Västerslättskyrkan.

Gudstjänsten firas via videomötestjänsten Zoom. Klicka på knappen nedan för att ansluta. Meeting ID: 944 2750 6353

Gå till Zoom

Du kan ansluta till Zoom antingen direkt i din webbläsare eller genom att ladda hem programmet Zoom. Anslut några minuter innan kl 11 så att du ser att tekniken fungerar som den ska. 

Efter gudstjänsten delas ni som vill, in i mindre fikagrupper. Så förbered gärna ett kyrkfika innan gudstjänsten. 

Här finns instruktioner för hur du ansluter:

Dagens kollekt går till Umeå stadsmission. Swisha till 123 699 1590

Dagens evangelium 
Är hämtad från Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-8 

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.”

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.

Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”