Söndag 28 juni - Tredje söndagen efter trefaldighet

Sonens viktigaste steg var att efter insikten agera, att ta tag i det och gå  hem igen. Där brister vi också ofta i, vi vet vad som behöver göras ,hur vi ska leva, vad vi ska äta, för vår hälsa, vad vi behöver för vår värld, vem och vad vi behöver prata med och reda ut saker med, för vår frid, Predikan av Mats Bohman, förbön och textläsning av Sara Sandström och musik av Anette Olsson.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223, Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

 

Välkomna till gudstjänst i Carlskyrkan. I dag är det Tredje söndagen efter trefaldighet och temat är Förlorad och återfunnen

Dagens evangelium är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32

Vad gör vi då vi hamnar i en kris? Tappar hoppet eller förmågan att se klart, se vad vi ska göra? Vad gör vi då?

I liknelsen som Jesus gav oss så vet vi inte vad som låg bakom hans val att ganska brutalt bryta upp. Kanske behövde han få bryta upp för sin egen del, han ville se något som såg ut att vara mer spännande än att vara kvar i det trygga. Kanske blev han förvirrad, mådde dåligt och helt tappade omdömet och gjorde synnerliga dåliga val.

Det blev katastrof, han levde lyxliv ett tag men så kom sanningen ifatt honom.

Han drabbades av hungersnöd, stora svårigheter, fick ta smutsjobb bara för att överleva.

Då händer något - Han sa till sig själv. Han vaknade upp, hade en dialogen med sig själv- så viktig att tänka efter sjäkv, vad gör jag egentligen- vad gör jag här, behöver jag vara kvar här på detta sätt, göra på detta sätt. Han hade förstört relationer till de som stod honom nära, varför? Kunde han få en till chans?

Vi kan fundera över vad som hade hänt om han inte hamnade i svårigheter. Vi önskar inte att våra barn svårigheter, vill bespara dem svårigheter, vi vil l inte att de ska leva med kroinisk smärta, att det ska få lässvårigheter, eller att de ska leva med en funktionsnedsättning. Men kanske är det svårigheterna de möter något som gör dem till bättre människor, Petrus –kyrkans stora ledare, svek och förnekade Jesus, men mötte Jesus igen och blev kyrkans ledare.

Kanske därför dömde han blev en bra ledare.

Sonen hittade en inre styrka, han kunde ifrågasätta sina val, mötte skammen kan vi säga, ja, jag gjorde misstag, valde fel. Att tala sant om sig själv är svårt. Jesus säger sanningen ska göra er fria. Det mörka förlorar sin kraft då vi kan tala om det. Det är befriande att få sätta ord på det svåra och sina misstag, om man möts av förstående och kärlek.

Det är den mottagande kärleken som Jesus talar om i liknelsen, Den förvirrade-förlorade sonen, han kommer hem och möts av en väntande och älskande far. Fadern hade av kärlek låtit sonen gå sin egen väg men väntat och väntat och hoppats och hoppats. En smärta som många familjer lever med, att tappat kontakten med sina barn, men även omvänt att fadern övergett sina barn.

Sonens viktigaste steg var att efter insikten agera, att ta tag i det och gå  hem igen. Där brister vi också ofta i, vi vet vad som behöver göras ,hur vi ska leva, vad vi ska äta, för vår hälsa, vad vi behöver för vår värld, vem och vad vi behöver prata med och reda ut saker med, för vår frid, då är steget att stiga upp och göra något åt det, avgörande. Sonen vaknade upp, men han tog också steget, vände sin steg mot den som kunde hjälpa honom. Hans far.

Jag vill stå upp och gå till min far… Jag vill… Svårt att hjälpa de som inte vill.

Vill du/jag få till en förändring? Jesus mötte människor med frågan vill du bli frisk? Det finns ett lugn hos Jesus som jag attraheras av, jag vill oftast att det ska gå snabbt, men Jesus lät folk välja och väntade, och här är det Gud som väntar in sin älskade son, eller dotter- som vi människor är. Kanske är det mig han nu väntar på att få hjälpa, men jobbar på med det jag tror är rätt, kanske är det du som Gud väntar på, kanske någon annan levt med fokus på det mer lyxiga livet. Sonen här trodde han blev fri med sina egna val av mycket sex, fest och lyxliv. Men vi ser sällan eller aldrig lyckan där. Jag brukar säga att närheten till glädjen och kärlek var mycket tydligare bland de fattiga i Etiopien än då jag och min familj flyttade tillbaka till Sverige. De hade svåra utmaningar- och hunger fanns ofta närvarande. Men så många leenden som gavs. Låt oss använda och förvaltandet av det vi fått för att leva ett meningsfullt liv, till för de fattiga och utsatta, för att dela glädje med andra, då samlar vi skatter i himlen och inte på jorden där de förstärs, som Jesus säger i sin undervisning i Matteus.

Jag tänker att sonen blev vilsen förvirrad och förlorad då hans fokus hamnade på att få leva i lyx, han ville få loss pengar och leva ett liv. Det finns flera stora i kyrkohistorien som gjorde en liknande resa, Kyrkofadern Augustinus, den helige Fransiskus, gick också från ett liv i rikedom till ett liv i enkelhet och följde Jesus.

Jesus ger oss genom liknelsen flera andra viktiga lärdomar också, men jag nöjer med dessa. Vikten att säga saker till sig själv.

Vikten av att faktiskt göra förändringer, ställa om.

Vikten av att odla en miljö där förlåtelse ges.

  • Så här säger Jesus om vilken Gud vi har, en central bibelvers.
  • Lukas 6:35
  • Jesus säger:Älska era fiender….ty Gud är själv god mot de otacksamma och onda.
  • Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

Döm inte..

Kanske kan vi också i dessa speciella tider komma till insikter runt vårt sätt att leva, Att lyssna till Jesus uppmaning att återvända till den Gud som älskar oss människor, att söka ett meningsfullt liv framför ett liv i rikedom och lyxig fritid. Sonen kom till insikt:. Han sa till sig själv.

Vad säger du till dig själv? Vad är dina val?