Söndag 22 augusti - Tolfte söndagen efter trefaldighet

Denna söndag har Sven-Bertil Grahn från Ålidhems församling spelat in sin andakt med riktig sommar i bakgrunden. Sven-Bertil pratar om våra gåvor och svagheter och sjunger även psalmen 45, Jesus för världen givit sitt liv. Sjung gärna med!

EVANGELIUM
Markusevangeliet kapitel 7, vers 31-37

Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet.

Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom.

Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.

Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det betyder: Öppna dig!).

Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt.
Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det.

Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”