Söndag 21 november - Domssöndagen

Denna söndag firar vi höstandakt i Andaktsrummet med Lars Segerstedt, sjuhuspräst på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Delar av sjukhuskyrkans sånggrupp sjunger psalm 314, Ack saliga dag, för oss och medverkande är Ingrid Engdahl, Patrik Hedman, Ragnhild Pelo, Gunnar Berggren, Martin Lundström, Märta Westerberg.