Söndag 20 juni - Tredje söndagen efter trefaldighet

Kyrkoherde Lena Fagéus som har spelat in sin andakt på Backens kyrkogård precis vid älven som rinner genom Umeå. I andakten hör vi även Kjell Fagéus och David Härenstam framföra Dernier lamento.

EVANGELIUM
Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”
Då gav han dem denna liknelse:
”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna.
Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.
Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.