Söndag 20 december - Fjärde söndagen i advent

Välkommen att fira gudstjänst i Västerslättskyrkan. Predikan av Staffan Nygårdh och bön och textläsning av Ulrika Mottmann. Musik av Anders Wälimäki och körsång av Staffan och Ulrika med hjälp av Therese Hamrén och Carolina Paulson.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition.

För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. 

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar fortfarande drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Läs mer om julinsamlingen här >

Välkomna till gudstjänst i Västerslättskyrkan. I dag är det fjärde söndagen i advent och temat är Herrens moder.

Vi får lyssna till, och sjunga med om vi vill till Psalm 605, Gud bor i ett ljus. och Psalm 480, Var hälsad Herrens moder.

Musik och postludium av Anders Wälimäki

Dagens evangelium är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55 

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.
Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.

De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,

så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.

Gud håller sina löften,
kärleksfull i allt han gör.