Söndag 18 oktober - Nittonde söndagen efter trefaldighet

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Predikan av Johannes Nord. Dagens bön, textläsning och sång av Josefin Hansdotter Nyström och musik av Anders Winterstam.

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Tavelsjö kyrka. I dag är det den Nittonde söndagen efter trefaldighet och temat är Trons kraft.

Vi får lyssna till, och sjunga med om vi vill i, Psalm 253 O giv oss, Herre, av den tro. och även musik spelad på orgel av Anders Winterstam. 

 

Dagens evangelium är hämtad från Markusevangeliet kapitel 2, vers 1-12.

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma.

Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem.

Då kom de dit med en lam som bars av fyra män.
Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen.
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva:
”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”
Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan?

Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå?

Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.”

Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psaltaren psalm 73, vers 23-26

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.

Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.

Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.

Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

 

Predikan

Vi människor har med Guds hjälp en oerhörd förmåga att överkomma tillsynes omöjliga hinder. Både på personliga plan, och på mer övergripande. Som mänsklighet kan vi bara de sista århundradena se tillbaka på enorma hinder som övervunnits. Vi har uppfunnit vaccin, vi har rest till månen. Vi har utforskat jordens alla hörn och har en teknisk utveckling som för bara 100 eller ja, 50 år sedan var svårt att ens föreställa sig. Och allt bara genom tron – tron på att det omöjliga är möjligt, tron på vår förmåga att lista ut det mest avancerade lösningar på problem, tron på att inga hinder är för höga.

Det finns givetvis mycket att säga om dessa framgångar – som hur vi riktar vår kreativitet, hur vi prioriterar och fördelar våra resurser, och vad dessa framgångar gör med vår självbild. Det är lätt att tänka att vi inte behöver något annat än oss själva, vårt förnuft och intelligens. Risken är uppenbar att det leder till självgodhet, överlägsenhet och på många sätt destruktiva beteenden bland oss människor. Att vi glömmer vårt ursprung och det under att vi är skapade med all vår kreativitet, vår finurliga hjärna, vår förmåga att hjälpas åt. Att vi tappar bort tacksamheten, ödmjukheten, tron på den Gud som gett oss alla dessa möjligheter att lösa svåra problem.

Men jag vill denna gång fokusera på allt det positiva tron kan ge oss. För faktum är att trons kraft är fantastisk. För så länge vi inte är ensamma, kan vi ta oss genom nästan vad som helst. Och då talar jag inte bara om månresor, utan mer på ett personligt plan. Är vi ensamma kommer lätt det där tvivlet som kan bryta ner vem som helst. Men har vi bara någon att luta oss mot, ja då klarar vi nästan vad som helst. Vardagsproblem, destruktiva relationer, ångest - ja vad det än må vara. Har vi bara en axel att luta oss mot, så kan vi ta oss igenom det.

Det är ingen slump att Jesus sände ut lärjungarna två och två, och inte ensamma. För ensamma klarar vi inte mycket, men tillsammans med Gud, med vår tro och med varandra, finns nästan inga hinder!

Ibland tänker vi att under som det Jesus utförde i Kafarnaum är nödvändiga för att tron ska vara verklig. Så är det inte. För hur många av oss har upplevt något liknande? Ganska få. Det skulle ju då innebära att Gud är mycket exlusiv med sitt tilltal till oss, att skaran av troende i princip är minimal och att Gud knappt alls verkar bland oss.

Nej tron handlar snarare om att också se de under som sker runt omkring oss dagligen. Att inte stirra sig blind på det udda, utan istället se det vardagliga under som alltid sker. Att livet som Gud står bakom lever, pågår och flödar hela tiden runt omkring och i oss. Att vi genom trons kraft får livsglädje, ork att ta oss genom svårigheter, lust att uppfinna nya vaccin. Att vi genom trons kraft kan se att i varje andetag vi tar så ger Gud oss livet. Skyddar oss från högmod och självtillräcklighet och hjälper oss till gemenskap och framtidshopp.

Jag skall avsluta med att läsa ur Salomos vishet 7:15-22 om vår kunskaps källa och den Gud som ger oss så oändligt med kraft:

Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt.

Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.

Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen: jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter – allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt.

Amen.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

Gå så i Guds frid