Söndag 18 juli - Kristi förklarings dag

Grisbackakyrkan har denna söndag spelat in sin andakt i kyrkan. Moa Beak predikar och läser text. Erik Wäcklén spelar och Anna Duveskog sjunger.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 17, vers 1-8

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.

Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.”

Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.”
När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck.

Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte rädda.”
De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.