Bild på Ersmarkskyrkans kyrkosal tagen fram mot altaret.
Foto: Lina Eriksson

Söndag 18 april - Tredje söndagen i påsktid

Välkommen att fira direktsänd gudstjänst via Zoom från Ersmarkskyrkan tillsammans med Mats Pelo, Simon Persson, Johanna Viberg och Andreas Viberg. Gudstjänsten börjar kl 10.00.

Gudstjänsten firas via videomötestjänsten Zoom. Klicka på knappen nedan för att ansluta.

Gå till Zoom

Zoom är gratis att använda. Du kan antingen ansluta direkt till din webbläsare eller ladda ner programmet och ansluta där. Här finns instruktioner för hur du ansluter på båda sätten:

Det går att ansluta från kl 09.40 och framåt varje söndag. Alla gudstjänster i Ersmarkskyrkan använder samma länk.

Du som redan har Zoom installerat på din dator behöver bara klicka på ”join” och ange Ersmarkskyrkans mötes-ID som är: 777 333 1992.

Krucifix av trä

Gudstjänst via Zoom i Ersmarkskyrkan

Vi sänder vissa av våra gudstjänster online via programmet Zoom söndagar kl 10.00. Välkommen att vara med!

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan och deras viktiga internationella arbete.

När världen drabbas av coronapandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i stor utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga. Tillsammans sprider vi hopp!

Ge en gåva via Swish 9001223Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3

Välkomna till gudstjänst i Ersmarkskyrkan. Temat är Den gode herden.

Dagens evangelium 

Är hämtad från Johannesevangeliet kapitel 10, vers 1-10 

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.”

Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren.
Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till  dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Predikan

Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
Det är något av ett tema genom Johannesevangeliet.
Det börjar i det som vi kallar Johannesprologen:

”I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. Joh 1:5
I Ordet, som Jesus kallas här, finns liv och ljus.
Liv och ljus för alla som kommer till Jesus.

Detta skildras sedan i olika möten med människor. Det når en höjdpunkt i kapitel 11 när Jesus uppväcker Lasaros från de döda, och det blir ett crescendo i Jesu uppståndelse.

Några korta glimtar:

Kap 2: Vinundret i Kana i Galileen. En symbolisk text som handlar att livsglädjen har tagit slut. Det nya vinet som Jesus kommer med är Andens liv i människan, uppståndelsens liv och ljus som är bättre än det gamla vinet.

Kap 4: Mötet med kvinnan vid brunnen. En människa med fem förhållanden bakom sig. Nu har hon valt att hålla sig undan andra människor. I mötet med Jesus berättar han att han kan ge henne ett levande vatten som släcker hennes inre törst efter kärlek och gemenskap. Kvinnan går därifrån med en ny självaktning. Hon har fått ta emot liv och ljus.

I kap 6 säger Jesus att han är Livets bröd. ”Den som kommer till mig skall aldrig hungra”. Inte fysisk hunger efter mat när magen är tom. Det handlar om själens tomhet och avsaknad av energi. Jesus är brödet som ger liv, som fyller tomheten med sin närvaros ljus.

I kap 9 botar Jesus en man som var född blind.
En som levt i utanförskap hela livet får nytt liv och nya möjligheter genom mötet med Jesus. Vi håller i minnet detta att Jesus har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Det blir en lång diskussion om vem Jesus är och om mannen verkligen var blind. I slutet kommer det att handla om inre syn och blindhet. Den blindfödde mannen kan se fysiskt men han inser också att Jesus är mer än en helbrägdagörare - han har fått liv i sitt inre.

Om motståndarna säger Jesus att de är blinda fast de har sin fysiska syn. De är blinda eftersom inte kan se Guds omsorg om en människa som levt i utanförskap.

När vi nu kommer till kap 10 så landar konflikten mellan Jesus och de religiösa ledarna i dagens evangelietext. De här ledarna, säger Jesus, har klättrat över stängslet till fårfållan. De är tjuvar och rövare. Deras avsikter är onda. De har ingen omsorg om fåren.

Jesus kallar sig själv för den gode herden. Han ser människornas utsatthet och han visar stor kärlek i mötet med var och en. Hans omsorg om de utsatta är stor. Det uttrycks bäst med orden: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

I vår text säger Jesus att han är grinden in till fåren. Det påminner om det han säger i kap 14: Jesus är vägen, sanningen och livet.

Vi kan säkert alla föreställa oss en grind någonstans. På andra sidan grinden finns en skön trädgård med fina fruktträd och bärbuskar.

Jag tänker att det finns en öppning i tillvaron, en öppning till något gott.
I Uppenbarelseboken 3:8 säger Jesus: Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. En dörr eller grind som leder in till Gud.

I Ef 2 skriver Paulus: ”Genom Jesus har vi fått tillträde till Fadern”. Vi får komma med allt som vi bär på av svårigheter, sorg och ensamhet. Våra bördor har Jesus burit på korset. Vi får lägga av dem inför Gud och ta emot den befrielse och det liv som kommer genom den heliga Anden.

”Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete” sa Jesus.

Här finns en grind för dig som längtar. Du har lov att öppna grinden och gå in i trädgården. Jesus, själens gode herde, tar emot dig med glädje, erbjuder dig vila och gemenskap. Han har omsorg om dig.

Han både vet och vill ditt bästa. Han vill ge dig liv, liv i överflöd. Redan här i tiden vill han fylla dig med liv, och sedan i evigheten vill han ge dig himmelens glädje.

Jesus motståndare hade en hård och kall inställning till utsatta människor. I vår egen tid finns mycket av samma anda och det kommer till uttryck genom att människor blir utsatta för hat och hot, i sociala medier och allt oftare i direkta konfrontationer i samhället.

Det drar en kall vind genom världen och tilliten mellan människor minskar. Främlingsskapet ökar och alltfler grindar och murar byggs för att stänga ute främlingar eller för att slippa dela med oss till dem som saknar vad vi äger i överflöd.

Den som står upp för allas lika värde och vill hjälpa främlingar riskerar att utsättas för hemska hot och hatkampanjer. Nu senast vår ärkebiskop som stängt sitt Twitterkonto för att hon blivit så hårt ansatt på grund av sitt engagemang för medmänsklighet.

Hatet kan aldrig skapa en god värld eller ett gott liv. Hatet är en farlig tjuv som endast föder mera hat och det ödelägger livet.

Jesus har kommit för att vi ska ha liv, och liv i överflöd. Hans väg är kärlekens väg. Genom att ”gå in genom honom” ska vi finna bra bete. Alltså genom att lyssna till Jesus och följa honom så som han leder oss kan vi finna det som gagnar livet för oss själva, för mänskligheten och för vår jord.

Laleh har skrivit en sång om kampen för livet: ”Och vi ska göra jorden hel, ja, vi ska göra vattnet rent - och vi ska aldrig skada varandra mer. Och vi ska slåss, ja, vi ska slåss mot Goliat, så tro på mig för jag vet att vi är modigast”.

Den största utmaningen som världen står inför är hur vi ska tackla klimatförändringarna. Koldioxidhalten i atmosfären är kanske det allvarligaste hotet mot vår existens som mänskligheten någonsin har ställts inför - en tjuv som kan beröva oss allt.

Det kan kännas som en kamp mot Goliat, mot en övermäktig fiende. Vårt inre kan förlamas av fruktan för vad som ska hända. Eller så fylls vi av egoism och girighet och vågar inte släppa taget om vår bekväma livsföring.

I den kampen behöver vi ha tillit till Gud. Vi har fått ett löfte att när jorden har nötts ut som en klädnad så ska Gud skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor.

Med Guds kraft och kärlek kan vi tillsammans besegra denna Goliat. Det kommer att krävas mod för att lämna invanda mönster av konsumtion och resande.

Men det leder till liv och frihet, till att människor vågar möta varandra med vänliga leenden. ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd”.

/Mats Pelo